دفتر مرکزی واحد مشارکتهای مردمی

واحد مشارکت یکی از واحدهای مؤسسه خیریه نیشتمان است که از بدو تاسیس تاکنون مسئولیت نظارت، پیگیری،کنترل جمع آوری هدایای نقدی و غیر نقدی،مدیریت توزیع و تخلیه صندوق صدقات و تکریم خیرین  و نیکوکاران را بر عهده دارد.

اهداف اصلی این واحد :

  • معرفی هر چه بیشتر فعالیتهای مؤسسه به عموم مردم
  • ارتباط مستمر با خیرین و ارائه گزارشات لازم جهت تکریم آنان
  • شناسایی و ساماندهی صندوق و قلک های توزیع شده در سطح شهر
  • همکاری در توزیع محصولات فرهنگی مؤسسه اعم از بروشور، تقدیر نامه و ….
  • همکاری و هماهنگی با مدیریت مؤسسه جهت بازدید از مجتمع نیکان به درخواست خیرین
  • هماهنگی با مسئول پشتیبانی جهت تهیه نیازمندیهای مؤسسه و نیر حمل و نقل اجناس اهدایی به مؤسسه