_

هیات مدیره

اعضاء اصلی و علی البدل هیات مدیره  نیشتمان

_
image

هیروصارمیعضو علی البدل

image

لقمان نمکیعضو اصلی 

image

ماهروهدایتی بازرس اصلی

image

جمشید لحافیعضو اصلی

image

قادربایزیدیبازرس علی البدل

image

گلاله غفاریعضو علی البدل