رئیس هیات مدیره : دکتر نازیلا درویشی

متولد : 1359

محل تولد : سنندج

تحصیلات : دکترای تخصصی تغذیه

شغل : پزشک

محل کار : سنندج ساختمان پزشکان مولوی طبقه 3

شرح :

پست الکترونیک : Naziladarvishy@yahoo.com