عضو اصلی هیات مدیره : دکتر شعله درویشی

متولد: 1345

محل تولد : سنندج

تحصیلات : دکترای تخصصی

شغل : استاد دانشگاه

محل کار : دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

شرح : سابقه تدريس در دانشگاه علوم پزشكي كردستان، دانشگاه كردستان، دانشگاه واحد علوم و تحقيقات تهران، سابقه ي همكاري داوطلبانه با مؤسسه خيريه ي دارالاحسان به مدت ١٠ سال، مؤسسه ي خيريه ي هیوای ژيان به مدت ٥ سال، مؤسسه ي حمايت از بيماران كليوي ٤ سال، انجمن حمايت از بيماران سرطاني به مدت ٣ سال

پست الکترونیک : sho.darvishi@yahoo.com

sho.darvishi@iausdj.ac.ir