معرفی سرکار خانم دکتر سهیلا محمود پور نائب رئیس هیات مدیره